Regulament

REGULAMENT DE PARTICIPARE – CONCURS SCURTMETRAJE – NOMAD INTERNATIONAL FILM FESTVAL 2015

DREPT DE PARTICIPARE

Concursul este deschis tuturor persoanelor fizice, indiferent de nationalitate, rasa, sex sau religie, care au implinit varsta de 15 (cincisprezece) ani pana la data de 1 ianuarie 2015, care au domiciliul / resedinta in Romania, cu exceptia angajatilor Asociatiei Culturale Metropolis, a sotilor si rudelor de gradul I ale acestora.

MECANISM, REGULI SI CONDITII DE INSCRIERE

Concursul presupune realizarea unui film de scurt metraj de minim un minut si maxim 30 minute, despre sau cu minoritati de pe teritoriul Romaniei.
Minoritatile din Romania sunt: unguri, romi, ucraineni, saxoni, sasi, rusi/lipoveni, turci, tatari, sarbi, slovaci, bulgari, croati, greci, evrei, cehi, polonezi, italieni, chinezi, armeni, ciangai.
Scurtmetrajele pot fi atat documentare, cat si fictiune, animatii.

Materialele video vor putea fi inscrise in concurs pana la data de 30 aprilie 2015, la ora 23:59, trimitand un link descarcabil cu filmul pe e-mail la adresa nomad@metropolisfilm.ro, însoțit de formularul de înscriere completat.

Filmele trebuie sa fie minim HD (adica la rezolutie de 1280×720) si de preferat in format MP4 sau MOV.
Este interzisa trimiterea filmelor de scurt metraj pentru care participantii la concurs nu detin drepturi de autor sau nu au acordul autorului pentru a utiliza respectivele material, respective a personajelor care apar in film, in situatia scurtemetrajelor documentare.

Organizatorul nu va lua in considerare filmele de scurt metraj pe care le considera obscene, provocatoare sau care incalca in vreun fel Legea drepturilor de autor sau alte legi romanesti in vigoare la data Concursului.
Filmele de scurt metraj trimise trebuie sa fie originale si sa respecte tema Concursului.
Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru niciun film de scurt metraj insusit in mod ilegal de catre concurenti.
Realizatorii filmelor detin toate drepturile de autor, incluzand aici drepturile de inscriere si de proiectie a filmelor cat si drepturile de autor ce revin actorilor sau coloanei muzicale.
Se vor lua in calcul doar filmele produse dupa 1 ianuarie 2010.
Filmele care nu sunt vorbite in limba romana trebuie sa fie subtitrate in limba romana/engleza.
Concurentul este unic responsabil pentru orice consecinte directe sau indirecte care pot aparea ca urmare a participarii cu filmele de scurt metraj la acest concurs.
Dacă limba inițială a comentariului filmului este alta decât limba engleza/romana, filmul trebuie să aibă subtitrare în engleză/romana.
Înscrierea unui film le dă organizatorilor festivalului dreptul de a-l selecta și proiecta în programul festivalului (secțiuni competiționale, programe necompetiționale, programe complementare)
Autorii și/sau deținătorii de drepturi nu pot retrage înscrierea.
Programarea filmelor selectate se află la discreția programatorilor festivalului.
Deţinătorii drepturilor asupra filmelor selectate sunt de acord cu proiectarea filmului în mod gratuit şi nu vor cere taxă de proiecţie.

ORGANIZATORUL ARE URMATOARELE DREPTURI:
Organizatorul nu considera in mod automat ca trimiterea unui film de scurt metraj reprezinta o garantie ca aceasta va participa la concurs.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu aproba in concurs materialele care nu se incadreaza in tema impusa sau care nu respecta regulile si conditiile de inscriere.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a decide daca, in ce conditii si unde filmele de scurt metraj trimise de participanti vor fi facute publice.

VALIDITATE:

Pentru ca participarea sa fie considerata valida, filmele de scurt metraj trimise trebuie sa se inscrie in tema concursului, sa intruneasca criteriile tehnice si sa se incadreze in termenul limita de trimitere, respectiv 30 aprilie, ora 23:59.

OBLIGATII ASUMATE DE PARTICIPANTI:

– Sa se inscrie in Concurs folosind date de contact valide si complete, astfel incat sa poata fi contactati de organizatori in cazul castigarii concursului.
– Sa fie de acord sa primeasca mesaje informative legate de Concurs din partea organizatorilor;
Castigatorii sunt de acord sa cedeze exclusiv in favoarea Organizatorului toate drepturile de autor asupra fiecarui film de scurt metraj trimis, pe perioada a 9 luni, conform cu Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare, cesiunea fiind nelimitata teritorial, intelegand prin aceasta ca isi produce efecte in orice teritoriu de pe mapamond.

Odată cu selectarea unui film, Festivalului îi revin următoarele drepturi și obligații:
Să folosească maximum trei minute de material video din film pentru publicitate;
Să folosească toate materialele publicitare pentru a promova festivalul;
Să păstreze linkurile filmelor selectate în arhiva sa pentru scopuri educaţionale şi necomerciale;
Să programeze, în mod gratuit, în timpul festivalului, toate filmele selectate în secţiunile competiționale;

PREMII:
In urma votului juriului, format din reprezentanti ai Asociatiei Culturale Metropolis si parteneri, vor fi oferite trei premii. Premiul I este in valoare de 2000 euro + TVA, Premiul II este in valoare de 1000 de euro + TVA, iar Premiul III este in valoare de 500 euro + TVA, platibili la valoarea BNR din ziua anuntarii premiului si impozabili conform legislatiei in vigoare.

ACORDAREA PREMIILOR:

Premiul concursului se acorda in urma jurizarii din perioada 1 mai – 15 iunie.

INSTIINTAREA CASTIGATORULUI:
Rezultatele vor fi anuntate pe 15 mai 2015 pe site-ul official care va fi ocmunicat. Castigatorii vor trebui sa confirme acceptarea premiului pina la data de 30 mai 2015 inclusiv. Castigatorul care nu poate fi contactat telefonic pina la aceasta data, va pierde premiul. In acest caz, premiul va fi acordat participantului care urmeaza in clasament.
Dupa confirmarea acceptarii premiului, castigatorul va trebui sa trimita organizatorului o copie a buletinului / cartii de identitate.
Castigatorul va intra in posesia premiului in cel mult 30 de zile calendaristice de la data cand i-a fost adus la cunostinta ca este castigator, in baza actului de identitate si in urma semnarii in original a unui proces verbal de predare – primire.

Predarea premiului poate fi un eveniment public. Prin participarea la acest concurs, participantii sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si prenumele, localitatea in care domiciliaza si fotografia lor sa poata fi facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre organizator in diverse materiale de presa, audio, video, fara nici un fel de plata aferenta. Castigatorul premiului va semna o declaratie in acest sens, conform celor solicitate de catre organizator.

TAXE SI IMPOZITE AFERENTE
Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigator ca urmare a dobandirii premiilor, in conformitate cu prevederile art.77, alin (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal.

Veniturile obtinute din premiu de catre castigator in cadrul Campaniei, in bani si/sau in natura, se impun prin retinere la sursa cu o cota de 16% aplicata asupra venitului net realizat din premiu. In cadrul concursului, organizatorul va suporta acest impozit.
Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu premiul castigat sunt si raman in sarcina exclusiva a castigatorului.

DISPOZITII FINALE
Participarea la concurs presupune acceptarea implicita a prevederilor prezentului Regulament de Concurs.
Organizatorul nu isi asuma nici o responsabilitate pentru continutul filmelor de scurt metraj inscrise in Concurs.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a opri Concursul in orice moment, de a modifica prezentul Regulament, urmand ca astfel de schimbari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari pe site-ul nomad.metropolisfilm.ro
Organizatorul isi rezerva dreptul si de a modifica termenul-limita pentru inscrierea filmelor scurt metraj, cu conditia sa anunte in prealabil acest lucru pe site-ul oficial

Parteneri

Titlul proiectului: "Minorities Film Festival". Promotor de Proiect: Asociația Culturală Metropolis. Proiect finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014, Programul PA17/RO13 "Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural european", contract de finanțare nr. PA17RO13/LP3/27.11.2014, număr de identificare LP12/04.04.2014..

© 2015 Asociatia Culturala Metropolis